english Kristen web-TV

harmageddon og gog

Filadelfiaforlaget ga ut boka 'Harmageddon' for 50 år siden. Den inneholder mye som er riktig i dag. Om 'Harmageddon' fra Esekiel kap.39,11 er om et slag i Jordan. (Abarim-dalen) vil det gjelde Hizzbolla. De er ti ganger sterkere enn Hamas. Johannes Åpenbaring kap.18 gjelder Iran/Irak. Det er eventuelt et annet slag,men kan være uten soldater, bare raketter. På en eller annen måte har Putins Russland blandet seg inn i dette. At esekiel kap.38 og 39 til syvende og sist dreier seg om Russland har vært kjent lenge og er god teologi i USA.

Om treffet i Jordan: Esekiel kap.39.11. Den dagen gir jeg Gog et gravsted i Israel, i Abarim-dalen, «de veifarendes dal», øst for sjøen. Dalen skal stenge veien for de veifarende. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles Gog-flokkens dal. 12 Israelittene skal holde på med å gravlegge dem i sju måneder, for å gjøre landet rent. 13 Hele folket i landet skal gravlegge dem og få ære av det den dagen jeg viser min herlighet, sier Herren Gud.14 For at landet skal bli rent, skal de sette noen menn til stadig å dra gjennom landet. De skal gravlegge dem som underveis ble liggende igjen på marken. 15 Når de drar gjennom landet og får øye på en menneskeknokkel, skal de sette et merke ved siden av den til graverne kommer og gravlegger den i Gog-flokkens dal. 16 Der er det også en by som heter Hamona. Slik skal de gjøre landet rent.


Johannes åpenbaring har spesielt sett på Babylon

Byen ligger utenfor Bagdad i Irak og kan sees som en del av byen.

På Wikipedia leser vi: Babylon (akkadiskBabili(m)[1] sumerisk logogram KÁ.DINGIR.RAKI [1] hebraisk: בָּבֶל, Bābel[1] gresk: Βαβυλών, Babylōn) var en akkadisk bystat opprettet i 1867 f.Kr. i oldtidens Mesopotamia. Levningene finnes i dagens provins Babil i Irak, utenfor provinsens hovedstad Al-Hilla, omkring ti mil eller 85 km sør om dagens Bagdad. Alt som gjenstår av den opprinnelige kjente byen fra oldtiden i dag er en høyde (eller tell) av knuste leirmurstein fra bygninger og andre bruddstykker på den fruktbare sletten mellom elvene Tigris og Eufrat. Byen i seg selv ble bygd på Eufrat, og var delt i to like store deler på elvens venstre og høyre bredde med bratte demninger som holdt ute elvens sesongmessige oversvømmelser.

Bibelen refererer til byen som en handelsby som bl.a. handlet med olje.
historien om den fruktbare halvmåne - vår sivilisasjons vugge

http://bki.no/klimai Israel er en slags vekter for verdens sivilisasjon, en slags kanarifugl i en gruvesjakt. For flere tusen år siden skjedde noe rundt den fruktbare halvmåne (vår sivilisasjons 'vugge'.) Isen smeltet i nord-Europa og store mengder CO2 ble tilført området (ikke så mye som i dag!), mens temperaturen økte med 7 grader. Det skapte den sumeriske sivilisasjon som ble videreført av Abraham til Israel. (*Les mer) https://en.wikipedia.org/wiki/Fertile_Crescent

 Israel ble ført i fangenskap til Babylon i 70 år. Det var fordi jødene hadde sluntret unna det 7 årige Sabbatsåret i 490 år og ikke gitt jorda hvile. Det ga også 'klimautslipp'. Dette skulle godtgjøres i bortførelsen og jødene kunne igjen vende tilbake til Israel. I dag har hele verden, anført av oljestatene i Midt-Østen, sluppet ut ALT FOR MYE CO2. Temperaturen har økt med 2 grader i området. Og hele området kan bli ubeboelig om det ikke innføres klimakutt som tilsvarer det ekstra CO2 som er tilført i industriell tid.

EUFRAT KAN TØRKE UT FØR 2040!

 Johs. Åpb. kap.16,12 Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen.


Her viser Bibelen at babylon gjelder verdenshandel.

Ut fra byen Babylon kan vi trekke et handelsmarked som strekker seg mellom Iran, Irak, Saudi Arabia og UAE. Dette er oljeland som forsyner verden med fossil energi. 

kongene fra østen er kina

Må ta en ting om gangen her, fordi det er vanskelige ting. Man har snakket om dette i årevis, men nå skjer det rett for våre øyne og det er først da vi forstår det som skjer. Det er et tegn på at vi er i en eschatologisk tid. *(endetid). Nå er Kina på banen (kongene fra Østen - John. Åpb. kap.16,12).

John. Åpb. 16, 12 Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. 13 Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker. 14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag

Kineserne har fått til et samarbeid mellom Iran og Saudi-Arabia. Alt går på olje. Mens USA (under Biden) og Europa går inn for halvering av klimautslipp frem mot 2030, kan det bety økte utslipp pga. dette 'babelske' initiativ. I 2030 vil Midt-Østen kunne oppleve Åpb.16,8. (*) https://thediplomat.com/2023/03/why-china-is-looking-for-a-bigger-role-in-the-middle-east/
israel leder solenergi

israel, solenergi og landbruk

Forskere fra Hebrew University of Jerusalem utvikler selektive solenergiceller som produserer grønn elektrisitet samtidig som de tillater landbruk på bakken nedenfor. Dermed løser man et velkjent problem ved overgang til grønn energi i Israel: At solceller tar den plassen man kunne trenge for et dyrkingsareale.

BKI Klima -artikler (engelsk)

hva er tikkun olam? | link til cop27 i SHARM EL-SHEIKH

både israelere og jøder stiller opp hundre prosent på klimakonferansen, cop 27, i sharm el sheikh. I tillegg til opp til 1000 (eller flere fra israel), vil det komme jøder fra alle verdens kanter. Dette er oppfyllelsen av det som står tydelig i Talmud, om at hele verden skal spørre jødene i jerusalem om hvorfor det er så varmt i været.

det skjer også noe helt spesielt i Israel. Den koalisjonen som Netanyahu holder på med å bygge opp vil inkludere jøder på ytre høyre fløy. Dette er religiøse jøder som vil ønske å presentere Bibelen på COP27.

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy