english Kristen web-TV

BKI Klima -artikler

Klimaendringer og jordbruk Et bibelsk kornår

Beskrivelse i 2024: Det kan se ut som vi nå får en repetisjon på sommeren 2018. Rekordene fra dengang tangeres på noenlunde de samme datoene, med rundt +20C tidlig i mai og en mulig topp i disse dager på over +26C i Oslo (I 2018 var den +27C!). Prognosene går nå på en mer normal juni og nye rekorder/tangeringener i juli akkurat som i 2018. Problemet vil være vanning for jordbruket - akkurat som i 2018! Forskjellen er at i år er vannmagasinene fulle, selv om grunnvannstanden er lav.
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2018/08/23/sommeren-2018-slar-sommeren-1947-langt-ned-i-stovlene/

En tørkesommer vil kunne føre til åndelig refleksjon slik Moses talte om i 5.Mos. 11,:
For det landet du nå går inn i og skal legge under deg, ligner ikke Egypt, det landet dere dro ut av, der du sår ditt frø og vanner ved hjelp av føttene, som i en grønnsakhage. 11 Men landet dere nå er på vei til for å legge under dere, er et land med fjell og daler. Det får vann å drikke av regnet fra himmelen. 12 Det er et land som Herren din Gud har omsorg for. Alltid hviler Herren din Guds øyne på det, fra året begynner til året slutter.

Dersom jødene igjen måtte begynne å 'vanne med føttene' gjorde de noe feil i forhold til Gud. Slike ting kommer frem gjennom refleksjon om Shmitaen.

Beskrivelse etter 2018:  Jeg var tidligere rundt og så på kornet her i Indre Østfold. Det så veldig bra ut. Prognosen for kornet i Hedmark sa 80-90% i forhold til siste 5 årene. Det kan være høyere i Østfold. Uåret 2018 kommer ihvertfall ikke tilbake. Første slåtten for gras kan ha gått dårlig, men 2. og 3. slått blir vel bra så dyra skal ikke sulte i år heller. Problemet er alt regnet første del av august. Poteter, korn og blomster har vokst bra, men det kan ha blitt for mye regn. Hetebølgene i sør-Europa gir lavtrykk i Norge som gir regn til kornet. I modningen trenger ikke kornet så myeregn, og i år kom det veldig mye av det.

Vi vil se en del endringer på hvordan vi dyrker jorda. Det kan bli problemer med hvete i tørkeperioder, og vi må satse mer på poteter og grønnsaker. Norges problem er overgangen fra vinter til vår. Da kan nattefrosten ødelegge det vi dyrker, spesielt poteter. Et grunnleggende problem er at kraftig oppvarming av land i sør vil gi temperaturinversjoner i land i nord. Dette er noe som vil skje i stratosfæren. Det kan bli varmt i februar og plantene kommer frem. Så blir det kaldt igjem i mars/april og plantene fryser i hjel, Det er også andre problemer i forbindelse med nattefrost. Tørke og flom er et annet problem. Vi må også huske på at CO2 kan virke som gjødsel, og dette er positivt, men bare i en viss mengde. Bibelen har mange henvisninger til det å dyrke jorda, spesielt hvete. Norge ligger ca.50 dager etter Israel når det gjelder korndyrking. Bygget kommer frem i pinsen i stedet for påsken (som i Israel), og hveten kommer 50 dager etterpå (altså rundt 20.juli).

Målet vårt er å vekke menneskeheten og gjøre den bevisst på sine uendelige muligheter som Guds barn. Bli med i dag, og begynn å realisere deg selv som Jesu disippel. Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy