english Kristen web-TV


Kan være et bilde av 1 person

Teksten om profeten Jona vitner om Løvhyttefesten i Jerusalem. Gud dømmer ikke folkeslag, men har barmhjertighet. Jødene skulle bygge templet sammen med de andre folkeslag.

Om jødenes tempel

Tempelet i Jerusalem var israelittenes viktigste helligdom i oldtiden. Ifølge Bibelen hadde israelittene tre helligdommer i historien: Tabernakelet (telthelligdommen), Salomos tempelDet første tempelet i Jerusalem. Etter at det ble ødelagt, ble et nytt tempel bygget, Det andre tempelet i Jerusalem, som senere ble ombygd av Herodes den store og ble da også kalt Herodes' tempel.

Tempelplassen

Templene lå i Jerusalem på høyden Moria. Der lå også administrasjonsbygningene som Salomo bygde. Man mener at tempelplassen var like bak det stedet hvor Klippemoskeen ligger nå, men den nøyaktige beliggenheten er omdiskutert. Før den tid hadde David hatt sitt palass på den andre høyden, Sion. I romertiden lå flere andre viktige bygninger på eller ved Moria, som søylegangene og Antoniaborgen. Begge tempelene hadde to store rom eller saler, det hellige og det aller helligste, og de hadde også sidebygninger med flere rom.

Templene

Salomos tempel

Hovedartikkel: Det første tempelet i Jerusalem

Salomo bygde sitt tempel i Jerusalem, byen hans far David hadde erobret fra jebusittene. Ifølge Bibelen kjøpte kong David selve tempelplassen av en jebusitt, selv om han kunne fått den gratis. Salomos tempel var kledd med gull. Det omtales som en særdeles praktfull bygning. Utenfor tempelet var det et alter, en vannbeholder som stod på tolv okser, og offerkjeler med hjul. Alt dette var laget av kobber. Vannbeholderen er kjent som «Kobberhavet». Ti lysestaker av sølv stod også utenfor. I det hellige stod det oppstilt ti lysestaker av gull, ti skuebrødsbord og et røkelsesalter, og i det aller helligste to store engler av gull. Paktens ark stod mellom englene.

Noen tenker seg at tempelet var kopiert etter kanaanittisk mønster. De peker på at det lignet templene som ble bygd for de kanaanittiske gudene, med tre kvadratiske plasser som endte i et kubisk rom. To førti-fots søyler representerte Asjeras fruktbarhetskult, liksom «Kobberhavet» representerte hav- og elveguden Jam i den kanaanittiske myten. Salomo hadde hans mange hedenske koner og han tolererte at de tilbad sine hjemlands guder, og mot slutten av sitt liv var han også selv deltakende i dette.[1]

Salomos tempel stod i hele kongetiden. Det ble ødelagt da riket ble erobret av Babylonia.

Serubabels tempel

Hovedartikkel: Det andre tempelet i Jerusalem

Jerusalem og tempelet ble gjenoppbygd da israelittene vendte tilbake fra fangenskapet. Stattholderen i landet het Serubabel, og spilte en viktig rolle i arbeidet. Derfor ble tempelet kalt Serubabels tempel. Det fins ikke så mange opplysninger om hvordan dette tempelet så ut. Det var ikke så praktfullt som Salomos tempel. Ifølge noen kilder var det bare én lysestake og ett skuebrødsbord der. Paktens ark fantes ikke i det tempelet. Noen sier at det isteden var en stor stein i det aller helligste. Alteret utenfor var laget av tilhugget stein. Det ble reist et nytt alter, også av stein, etter at makedonerne hadde vanhelliget tempelet under Antiokos IV Epifanes.

Herodes' tempel[rediger | rediger kilde]

Herodes den store sørget for at tempelet ble ombygd og fornyet. Den nye strukturen har tidvis blitt referert til som Herodes’ tempel, men det blir fortsatt kalt «det andre», og ikke det tredje tempelet, ettersom de hellige ritualene fortsatte uavbrutt gjennom hele byggeprosessen.

Det ble laget flere forgårder. Den ytterste ble kalt hedningenes forgård, og ikke-israelitter fikk ikke lov å gå innenfor den. Innenfor den var kvinnenes forgård, og det var så langt judéiske kvinner fikk lov å gå. Innenfor den var Israels forgård, og det var så langt judéiske menn, utenom de som arbeidet i tempelet, fikk lov å gå. Innenfor den lå den innerste forgården, prestenes forgård. Den var like ved tempelet, og der stod vannbeholderen og alteret.

Herodes den store begynte den storstilte ombyggingen sin ca. 15 f.Kr. Arbeidet pågikk stadig på Jesu tid og deretter i ennå 30 år. Det tiltrakk omreisende håndverkere, og medførte at Jerusalem vokste sterkt i nordvestlig retning. Enorme steinblokker ble hogd ut i steinbruddene like nord for Tempelplassen. Blokkene måtte deretter rulles gjennom bygatene og heises på plass. Herodes' arkitekter utvidet tempelterrassen med en tredjedel til den nåværende plassen på 500 x 300 meter, hvilket gjorde den til den største åpne plassen i antikken. Den kom til å utgjøre en femtedel av Jerusalems daværende areal,[2], og tydeliggjorde at byen var en tempelby. Utvidelsen var problematisk, siden fjellet skrånet bratt nedover, slik at det måtte konstrueres en kolossal plattform til å bære terrassen.[3]

Syv «trinn» førte opp til tempelet. Først hedningenes forgård, så kvinnenes forgård, så mennenes forgård og dernest prestenes forgård. Der var også rituelle bad, mikve, for renselse. Selve tempelet bestod av forhallen, Det hellige og Det aller helligste, der bare ypperstepresten fikk tre inn én gang om året. Det aller helligste raget 40 meter over forgårdene. Sabbaten ble innledet med at man blåste i shofar i det sørvestlige hjørnet. Hedninger kunne gjerne gå inn i den ytre forgården, men ikke lenger enn til soreq, en lav mur eller et gjerde som de ikke fikk lov til å passere.

Dette tempelet stod frem til 70, da romerne ødela byen. Siden har det ikke vært noe tempel i Jerusalem. Raseringen minnes ennå i jødiske bryllup, hvor det er skikk og bruk at brudgommen avslutter vielsesseremonien ved å knuse et glass med foten, som en påminnelse om tempelets ødeleggelse i 70, og at man selv ikke i gledens stund får glemme sorgen.[4]

israel Og Klimakonferanse i Dubai 2023
slagordet er: neste konferanse til Jerusalem!

Konferansen startet 30 november i 2023 og Israel skulle ha vært en hovedaktør. Krigen i Gaza stoppet dette, men nå må klimasaken inn på dagsorden igjen. Klimaendringer rammer jøder akkurat like mye som arabere

les om klimakonferanse i Azerbaijan 2024

Følg med på Klimakonferansen i Dubai, startet  30 november 2023

Klimaendringer gir en vei til fred i Midt-Østen. UAE, Saudi Arabia, Jordan og Israel hadde store planer for COP28 i Dubai. Dette utvikles under Abraham-avtalene. Om den nåværende krigen mellom palestinerne og Israel skulle forpurre disse må vi huske på at de som nå kriger er i 'samme båt'. Klimaendringene vil ramme Gaza og Tel Aviv likt. 

Artikkel om COP28

jødedom og global oppvarming

 * Les artikkel | Israel=klima * klima=israel

temperatur i Jerusalem | tel aviv

De aller fleste jøder er oppmerksomme på høyere globale temperaturer i vår tid, fordi man mener det står om det i Talmud. Man forsøker å finne ut grunnen til at temperaturen øker. Denne artikkelen peker på at global oppvarming kan skyldes avgudsdyrkelse, og at kampen mot slikt er helt sentralt i jødedommen. Er dagens industrialisering en slags avgudsdyrkelse?
Når vi leser om endetidens varme i Johannes Åpenbaring (f.eks. kap.16,8) referer det gjerne til Babylon som ligger like ved Bagdad i Irak. Temperaturen der kan i dag ligge +8-10C over normalt, som viser at vi har klimaendringer. En annen by, som har Bibelsk betydning, er Ninive som i dag er byen Mosul i Iran.

israel i sharm el sheik

Klimakonferansen er nå over. Bruk linken for å komme dit +NRK oversiktside fra konferansen

Kristen webside om klimaendringer + Jødisk webside + Hva er Tikkun Olam?

Jeg forsøker å klargjøre Israels og jødedommens bibelske mandat til å handle i vår tid. Og de kan få resten av verden med seg. Pga. konservativ amerikansk politikk har deler av evangelisk kristen tro havnet på feil side i denne saken. Mange (Republikanere) mener at mennesket ikke kan påvirke Skaperverket fordi Gud er allmektig og styrer det. De bruker evangelisk kristen tro til å fremme denne tanke. Den underliggende ide er at man skal fjerne alle klima-avgifter fordi de ikke har noen effekt, og på den måten få fart på amerikansk økonomi. Ideologien har stor oppslutning blant de eldre.

På den andre side har vi jødedom som mener vi mennesker har et mandat til å reparere verden. (Tikkun Olam). Vi mennesker påvirker skaperverket gjennom våre handlinger. Landet Israel har en spesiell oppgave, kulturelt, religiøst og politisk for å reparere verden.

Det er også evangelisk kristne bevegelser i USA blant de unge som ønsker å gjøre noe med klimaet. De fanger opp det store antall unge som faller fra troen pga. den eldre generasjon.

Vi har også et kristent skapelses-syn som underbygger at vi skal gjøre noe med klimaproblemene.

Johannes åpenbaring har spesielt sett på Babylon

Byen ligger utenfor Bagdad i Irak og kan sees som en del av byen.

På Wikipedia leser vi: Babylon (akkadiskBabili(m)[1] sumerisk logogram KÁ.DINGIR.RAKI [1] hebraisk: בָּבֶל, Bābel[1] gresk: Βαβυλών, Babylōn) var en akkadisk bystat opprettet i 1867 f.Kr. i oldtidens Mesopotamia. Levningene finnes i dagens provins Babil i Irak, utenfor provinsens hovedstad Al-Hilla, omkring ti mil eller 85 km sør om dagens Bagdad. Alt som gjenstår av den opprinnelige kjente byen fra oldtiden i dag er en høyde (eller tell) av knuste leirmurstein fra bygninger og andre bruddstykker på den fruktbare sletten mellom elvene Tigris og Eufrat. Byen i seg selv ble bygd på Eufrat, og var delt i to like store deler på elvens venstre og høyre bredde med bratte demninger som holdt ute elvens sesongmessige oversvømmelser.

Bibelen refererer til byen som en handelsby som bl.a. handlet med olje.

John. Åpb. kap.19, 11.Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger: 12 skipslaster av gull og sølv og edelstener og perler, lin og purpur og silke og skarlagen, all slags velluktende tre, alle slags gjenstander av elfenben og kostbart tre, av kobber og jern og marmor, 13 kanel og krydderier, røkelse og salveolje og virak, vin og olje, fint mel og hvete, storfe og småfe, hester og vogner og slaver, levende mennesker.Her viser Bibelen at babylon gjelder verdenshandel.

Ut fra byen Babylon kan vi trekke et handelsmarked som strekker seg mellom Iran, Irak, Saudi Arabia og UAE. Dette er oljeland som forsyner verden med fossil energi. 

kongene fra østen er kina

Må ta en ting om gangen her, fordi det er vanskelige ting. Man har snakket om dette i årevis, men nå skjer det rett for våre øyne og det er først da vi forstår det som skjer. Det er et tegn på at vi er i en eschatologisk tid. *(endetid). Nå er Kina på banen (kongene fra Østen - John. Åpb. kap.16,12).

John. Åpb. 16, 12 Den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat. Vannet i den tørket bort, så det kunne ryddes vei for kongene fra Østen. 13 Og jeg så at det ut fra dragens og dyrets og den falske profetens munn kom tre urene ånder som lignet frosker. 14 Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag

Kineserne har fått til et samarbeid mellom Iran og Saudi-Arabia. Alt går på olje. Mens USA (under Biden) og Europa går inn for halvering av klimautslipp frem mot 2030, kan det bety økte utslipp pga. dette 'babelske' initiativ. I 2030 vil Midt-Østen kunne oppleve Åpb.16,8. (*) https://thediplomat.com/2023/03/why-china-is-looking-for-a-bigger-role-in-the-middle-east/
israel leder solenergi

israel, solenergi og landbruk

Forskere fra Hebrew University of Jerusalem utvikler selektive solenergiceller som produserer grønn elektrisitet samtidig som de tillater landbruk på bakken nedenfor. Dermed løser man et velkjent problem ved overgang til grønn energi i Israel: At solceller tar den plassen man kunne trenge for et dyrkingsareale.

BKI Klima -artikler (engelsk)

hva er tikkun olam? | link til cop27 i SHARM EL-SHEIKH

både israelere og jøder stiller opp hundre prosent på klimakonferansen, cop 27, i sharm el sheikh. I tillegg til opp til 1000 (eller flere fra israel), vil det komme jøder fra alle verdens kanter. Dette er oppfyllelsen av det som står tydelig i Talmud, om at hele verden skal spørre jødene i jerusalem om hvorfor det er så varmt i været.

det skjer også noe helt spesielt i Israel. Den koalisjonen som Netanyahu holder på med å bygge opp vil inkludere jøder på ytre høyre fløy. Dette er religiøse jøder som vil ønske å presentere Bibelen på COP27.

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy