BKI Klima -artikler (engelsk)

Knut Sørsdals forskning | Fra Sleipner til atmosfæren

Det vi kan kalle Bibelsk tid startet for 6000 år siden. I begynnelsen, som Bibelen tidfester til Edens hage, var det varmest. Etter syndefallet begynte det brått å synke. Så steg det noen ganger igjen (minoisk tid på Abrahams tid), på Jesu tid og i Middelalderen, men med en synkende trend.

Nedgangen kulminerte i 'den lille istid' (midten av 1500-1800). Siden har det steget raskt frem til i dag pga. høye CO2-utslipp. Vi vil ikke klare å få ned temperaturen og vil kunne oppleve 7 år med ekstrem varme. (trengselstiden).

I denne perioden blir vi nødt til å starte med å fange karbonet (CCS). Karbonet blir lagret i reservoarer i havbunnen. Knut Sørsdal har utviklet et datasystem som brukes til å overvåke karbonet i havbunnen. Det er ingen uenighet blant forskere om denne teknologien.

Bibelsk tid satt inn i holocen

Temperaturen sank etter syndefallet og etter at Edens hage ble stengt. Figuren viser antatt temperatur for den nordlige halvkule. Jordas middeltemperatur mellom 15C og 16C har usikkerhet så lang tilbake. Dagens temperatur på nordlige halvkule er jo sikker, og i overkant av 15C (15,2) og raskt stigende

Holocene Climate Optimum (HCO) var en varmeperiode som skjedde i intervallet for omtrent 9000 til 5000 år siden BP, med et termisk maksimum rundt 8000 år BP. På figuren er maksimum forskjøvet, men det finnes også andre kilder som legger maks. til 8000 år. Perioden har også vært kjent under mange andre navn, for eksempel Altithermal, Climatic Optimum, Holocene Megathermal, Holocene Optimum, Holocene Thermal Maximum, Hypsithermal og Mid-Holocene Warm Period. Varmeperioden ble fulgt av en gradvis nedgang, på rundt 0,1-0,3 °C per årtusen, inntil for rundt to århundrer siden (da denne trenden raskt ble snudd på grunn av menneskeskapte klimagassutslipp).

LITT OM SYSTEMET ER HER:


VI VET AT LYDBØLGER ABSORBERES OG ENDRER FASE I NÅR DE MØTER CO2. VI MÅLER DETTE PÅ SLEIPNER-FELTET NÅR CO2 PLOMMA OVERVÅKES. DET ER VIKTIG AT CO2 LAGENE HOLDER SEG I RO OG IKKE SIVER OPP I SEDIMENTENE. TIL SLUTT VIL CO2 KUNNE SIVE OPP I VANNLAGET OG UNNSLIPPE. LINKER TIL ARTIKLENE OM METODEN ER HER:

MATEMATIKKEN (ALGORITMEN)SOM LIGGER TIL GRUNN FOR DATASYSTEMET LIGGER PÅ EN ARTIKKEL HER. OG EN ARTIKKEL OM STABILITETEN ER LAGRET HER.
EN GOD OVERSIKTSARTIKKEL ER LAGRET HER.
1.ANVENDELSE PÅ SLEIPNER-FELTET ER LAGRET HER. 
2.2.ARTIKKEL OM ANVENDELSE PÅ SLEIPNER-FELTET ER LAGRET HER.
3.3.ARTIKKEL OM ANVENDELSE PÅ SLEIPNER-FELTET ER LAGRET HER. 4.4.ARTIKKEL OM ANVENDELSE PÅ SLEIPNER-FELTET ER LAGRET HER.
5.5.ARTIKKEL OM ANVENDELSE PÅ SLEIPNER-FELTET ER LAGRET HER.

LES OM GLOBAL OPPVARMING, GÅ TIL VÅR NETTKIRKE ELLER MAGASINET VEKTEREN


ENGLISH - PRESS HERE

english Kristen web-TV
FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy