regnskogen Kristen web-TV
 • Atmosfærisk tilbakestråling på wikipedia

 • Vanndamp er også viktig i effekten

 • Atmosfæren er stort sett ugjennomsiktig for en betydelig andel av IR-strålingen, og den delen av strålingen som sendes ut fra -70C troposfæren kan ikke trenge direkte ned i bakken.

 • Prosessen er indirekte.


 • Vertikal varmetransport i atmosfæren er en kompleks prosess som typisk beregnes ved å dele atmosfæren i horisontale lag, som en lagkake.

 • Rundt 12 lag er typisk.

 • Beregningen må også ta hensyn til:

 • Bortfallsraten.

 • Variasjonen i tetthet.

 • Konveksjon, som er en stor bidragsyter i lave høyder.

 • Fuktighet.

 • Og selvfølgelig IR-stråling/CO2-partialtrykk og hvordan det varierer med temperatur/høyde.

 • Beregningen fortsetter ved å evaluere varmetransporten fra hvert lag til begge:

 • Laget over.

 • Laget under.

A.Atmosfærisk tilbakestråling over havet


b.ATMOSFÆRISK TILBAKESTRÅLING OVER land

strålingsoverføring

DENNE PROSESSEN ER NOE ANALOG MED DEN ENDELIGE FORSKJELLSBEREGNINGEN AV VARMEFORDELINGEN LANGS EN ENDIMENSJONAL LEDENDE STANG.

GRENSEBETINGELSENE ER JORDENS OVERFLATE I DEN ENE ENDEN "BAR" OG INTERPLANETARISK ROM I DEN ANDRE ENDEN AV "BAR", MED DEN ENDELIGE TEMPERATURFORDELINGEN ANKOMMET I PSEUDO-LIKEVEKT.

HELE VIRKSOMHETEN MED STRÅLINGSOVERFØRING I UGJENNOMSIKTIGE ATMOSFÆRER ER ET KOMPLEKST EMNE.

DET ER VELDIG RELEVANT FOR EKSEMPEL FOR Å BEREGNE OPPFØRSELEN TIL STJERNER, DER ENERGIKILDEN ER FUSJON I KJERNEN.

FOR Å SE HVOR KOMPLEKST  DETTE KAN BLI GENERELT, SE:

STRÅLINGSOVERFØRING - WIKIPEDIA

DETTE KAN FORENKLES VED Å BETRAKTE EN FAST EMISSIONS HØYDE:

The Greenhouse effect: an illustration

But the best entry point , dealing with the Schwarzschild’s Equation, is here:

Understanding Atmospheric Radiation and the “Greenhouse” Effect – Part Six – The Equations

But the starting point is here: Atmospheric Radiation and the “Greenhouse” Effect

Knut Sørsdals interaktive system kan brukes til å beregne strålingsoverføring gjenom hele atmosfæren og til atmosfærisk tilbakestråling gjennom hele eller deler av atmosfæren.

grunnlaget for alt er

drivhuseffekten

Enkelt diagram som viser mekanismene for drivhuseffekten. Solstråling varmer opp jordoverflaten, noe som fører til at jordoverflaten sender ut varmestråling som atmosfæren delvis absorberer. Atmosfæren sender noe av denne strålingen tilbake til jorden. Selve drivhuseffekten er strålingen tilbake til jorden (atmosfærisk tilbakestråling) markert med den oransje pilen nedover. Illustrasjon: Finn Bjørklid

BKI Klima -artikler (engelsk)

fra siste Klimakonferanse (Cop27) + Bibelsk Skapelsesteologi + Jetstrømmer

Knut Sørsdals CCS forskning med
Jesus-vekkelsen OG KLIMA 
Gå til klima-videokurs
hva betyr påske og pinseliljer?


hetebølge i europa
 

KLIMAVITENSKAPENS ABC

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy