regnskogen Kristen web-TV

amoc vil kollapse

Det som vil skje er en helt naturlig prosess i Milankovitch-syklusen som kan ha skjedd over 40.000 ganger før i jordas historie. Men det som er annerledes er at det skjer ETTER et 'climate optimum (CO)' i Holocen (HCO). Og vi aner ikke konsekvensene. Havstrømmen AMOC vil kollapse, varmt havvann strømmer sørover og mye CO2 avgasses rundt Syd-Polen. Når det skjer i et CO er det naturlig og balanseres av naturlige prosesser som fører jorda ut av istider. Nå er systemet ute av balanse. CO2 utslipp vil smelte deler av Antarktis.

hva påvirker antarktis?

Her er i hvertfall problemstillingen. Og slik har den vært i millioner av år. Albedo i Antarktis reagerer veldig fort på temperaturendringer i Sør-Is havet. Spørsmålet er: Hvordan spiller CO2 inn? Varmt hav gir CO2-utslipp etter en viss tid. Kaldt hav gir CO2-kutt. Og fordi det ikke er noe uenighet om i hver fall disse ting, skal det være mulig å komme til en endelig konklusjon på CO2-hypotesen.

les om ishus og istider

sydpolen holder oss i et ishus

Vi er i dag i et såkalt ishus, og et sikkert tegn på det er at det er is på sydpolen. Ved store utslipp av CO2 og Metan i lufta (klimagasser) kan det settes i gang nedsmelting av sydpolen og da kan vi bevege oss mot en såkalt drivhus-jord. Det har skjedd før i jordas historie og kan skje igjen pga. våre fossile utslipp i dag.

Klimaforskere er nå opptatt av å finne ut om vi passerer såkalte vippepunkter. Et slik punkt vil gjøre at vi ikke kan snu smeltingen av Sydpolen og jorda vil etterhvert bli et drivhus. Tidligere overganger fra ishus til drivhus har ført til masseutryddelser av livet på jorda som ikke har klart overgangen, mest kjent er perm-trias epoken for 250 millioner år siden. Vi kan også oppleve vippepunkter som er mindre dramatiske. F.eks. at bare deler av kontinentet smelter ned.

Et vippepunkt kan komme på 1.5 grader!

vest-antarktis VIL kollapse på 1,5C

Man har funnet likhet mellom DNA for blekkspruter i Rosshavet og de i Weddel-havet (på pilens spiss). Da kan havområdene ha vært i kontakt med hverandre i tidligere historie. Da har isen i Vest-Antarktis smeltet i tidligere tider når det har vært 1,5 grader varmere enn i førindustriell tid. Dette har ført til en havnivåstigning på 3 meter (eller mer).

Lukas evangeliet kap.21 v.25. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.

les om to grader


Hevet tekst

virkning av arkimedes lov

Den er på størrelse med Storbritannia og står allerede i dag for 4 prosent for stigningen av havnivået i verden. 4 prosent er et enormt tall for én enkelt bre. Thwaitesbreen regnes derfor for den største trusselen for økt havnivå i det 21. århundre.

Forskere har derfor i flere tiår fulgt nøye med på Thwaitesbreen. De har dannet en internasjonal gruppe som følger nøye med på hva som skjer.

På årsmøtet til American Geophysical Union (AGU) i forrige uke ble det lagt frem nye og alarmerende data om breen, skriver The Guardian.

BKI Klima -artikler (engelsk)

fra siste Klimakonferanse (Cop27) + Bibelsk Skapelsesteologi + Jetstrømmer

Knut Sørsdals CCS forskning med
Jesus-vekkelsen OG KLIMA 
Gå til klima-videokurshva betyr påske og pinseliljer?

jordens energibalanse + hva er en ssw?
hetebølge i europa
+ el nino 

KLIMAVITENSKAPENS ABC

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy