regnskogen Kristen web-TV

BKI Klima -artikler (engelsk)

 

vindkart fra yr

Gå til klima-videokurs 

Jetstrømmene går i Stratosfæren høyt over mennesker og dyr. Derfor merker vi ikke vindene så mye. Men vi merker temperaturene. Når de kommer nordfra blir det kaldt mot bakken, og sørfra blir det varmt.
Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

om jetstrømmen

(Fra store norske leksikon) Betegnelsen brukes ofte om markerte vindfelt i den øvre troposfæren eller nedre stratosfæren. Jetstrømmer forbindes ofte med sterke temperaturkontraster i det underliggende luftlaget og oppstår der temperaturforskjellen er størst. Vinden blåser ikke direkte fra varme til kalde områder, men blir avbøyd av corioliskraften mot høyre på den nordlige halvkule (venstre på sørlige halvkule) slik at den følger grensen mellom varm og kald luft. Mellom polene og midlere breddegrader (typisk Mellom- og Sør-Europa) er det store temperaturforskjeller, spesielt om vinteren når sola er fraværende lengst nord, noe som gjør at vi får en kraftig jetstrøm. På bildet ser vi en kraftig jetstrøm fra nord som treffer Nord-Europa. Det betyr at temperaturen i Paris (høyre bilde) synker.
når vinden snur
Rundt vintersolverv 2022 fikk vi et eksempel på at vinden kan snu fra øst til vest. Da må den nødvendigvis berøre arktiske områder. Da blir det en kald nordavind som treffer Nord-Europa og Norge. Men etterhvert vil vind fra vest og sør spille inn. Da svekkes nordavinden og varme vinder tar over. I tiden like før vintersolverv gikk temperaturen i London mot 13 varmegrader (opp fra kuldegrader). Det er en dobling av det som er normalt. Vi kaller gjerne fenomenet 'Kakelinna'.
Når kakelinna kommer plutselig
Desember 2022 var det svært kaldt på Østlandet. Noen steder var det nesten 20 kuldegrader om morgenen 16 desember, og vi hadde nordavind som på bildet til venstre under. Men det var tendenser til å snu til vestavind allerede om morgenen (pil mot høyre). Kl.14 hadde virvelen nær Azorene begynt å få oppvarming fra sør. Varmen begynte å trekke østover mot de britiske øyer og Skandinavia. (Høyre bilde).

Fra 20 kuldegrader til null

På morgenen 17 desember hadde temperaturen gått fra 20 kuldegrader dagen før til null grader i Indre Østfold. Vi ser på bildet under hva kakelinna er. Det er et vindskjær i virvelen rundt Azorene vest for Portugal som treffer vinden som sirkulerer over Europa. Da blir det varme også til Europa, særlig de britiske øyer som går videre over Nordsjøen til Norge. Vi står innfor i en ganske kraftig oppvarming av England.

europa baDes i varme midt på vinteren

I juleuka 2022 vil sønnavinden bade Nord-Europa i varme. Paris vil kunne nå opp mot 16 varmegrader som er 10 grader over normalt. I London blir temperaturen litt lavere. Rundt vintersolverv 21 desember er solen på sitt laveste, og gir nesten ikke bidrag til temperaturen som da kun er tilført gjennom vinden.

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Forfatternavn

Dette er en artikkeltittel. Bytt den u med ditt eget innhold

Dette er en artikkelbeskrivelse. Skriv et kort sammendrag av artikkelen for å oppmuntre besøkende til å lese hele historien

Forfatternavn

Dette er en artikkeltittel. Bytt den ut med ditt eget innhold

Dette er en artikkelbeskrivelse. Skriv et kort sammendrag av artikkelen for å oppmuntre besøkende til å lese hele historien

Forfatternavn

Dette er en artikkeltittel. Bytt den ut med ditt eget innhold

Dette er en artikkelbeskrivelse. Skriv et kort sammendrag av artikkelen for å oppmuntre besøkende til å lese hele historien

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy