regnskogen Kristen web-TV
evangelisk kristen ungdom i usa sier fra

dommedagsevangelistene kommer tilbake?

Det er bare 15-20 år tilbake at de fleste pinseforkynnere hadde en dommedagspreken med seg i kofferten. Men da konservativ amerikansk politikk og oljeindustrien reagerte ble det fort stille. Og i årene siden har det vært sett på som ugudelighet og galt Bibelsyn å forkynne jordas undergang.
Nå har man vel aldri forkynt at jorda skal gå under i pinsemenighetene. Man har forkynt om endetiden og en såkalt 7 års trengselstid.
I dag har evangelisk kristen ungdom i USA tatt opp igjen forkynnelsen, og har gjort det politisk. De har lagt press på Kongressen for å stanse metanutslipp fra amerikansk industri. I dag vet vi at ukontrollert metanutslipp kan sette i gang en 7 års periode med kraftige temperaturer.

Diagrammene under viser til en 7 års trengselstid med kraftig varme. Det er spesielt Johannes Åpenbaring kap.16, v.8. som peker på varmen:

8 Den fjerde engelen tømte sin skål ut over solen. Da fikk den makt til å svi menneskene med ild, 9 og menneskene ble svidd i voldsom hete. Likevel spottet de Guds navn, han som hadde disse plagene i sin makt, og de vendte ikke om så de ga ham ære.

Metan fra havbunnen

kraftige utslipp av metan fra havbunnen i Arktisk kan gi det som kalles for en metan bombe.

arktisk metan bombe

Dette er en blokkbeskrivelse. Du kan redigere teksten ved å klikke på den og skrive eller erstatte den med ditt eget tilpassede innhold

skal vi pumpe olje i barentshavet?

Bilde: NormanEinstein - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433786

Equinor planlegger å pumpe opp olje i Arktis gjennom oljefeltet Wisting. Om Equinor får tillatelse til å bygge dette oljefeltet, blir Norge landet som bygget verdens nordligste oljefelt – i det sårbare Barentshavet – midt i en klimakrise. Her er 5 gode grunner til at oljefeltet aldri må bygges

Her er 5 grunner til at Wisting aldri må bygges

1. En klimabombe

Oljefeltet Wisting vil bli en klimabombe og føre til store klimautslipp. Dersom oljefeltet blir utbygd vil utslippene fra forbrenning være på 200 millioner tonn CO2. Det tilsvarer hele Norges klimagassutslipp i fire år, 100 millioner biler i ett år eller 50 kullkraftverk årlig.

Les mer her: Wisting - Naturvernforbundet

BKI Klima -artikler (engelsk)

Gå til klima-videokurs 


KLIMAVITENSKAPENS ABC

Dette er en kortutgave for dem som ikke skjønner eller finner klimavitenskapen vanskelig. Siden Tyndall (1859) har absorpsjonen av CO2 blitt målt til minste detalj, ikke av klimaforskere, men av fysikere og kjemikere i laboratorier over hele verden. Målinger fra verdensrommet og på jordoverflaten bekrefter at CO2 absorberer mer og mer stråling. Fysikk, kjemi, biologi, geologi, jordbruk, økologi, oseanografi, glaciologi og mer - alt viser at global oppvarming er reell og forårsaket av menneskelig aktivitet.

Vi kjenner drivhuseffekten veldig godt, og de egenskapene til klimagassene som skaper en forsterket drivhuseffekt er enkelt å måle i et laboratorium. CO2 har en spesiell funksjon naturlig. Det absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har med vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til selve molekylet å gjøre. Strukturen til molekylene deres gjør dem spesielt effektive til å absorbere varmestråling mens de viktigste atmosfæriske gassene, nitrogen og oksygen, i det vesentlige er transparente for det. Vi kan enkelt måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikk. Denne evnen til å absorbere og slippe ut infrarød energi er det som gjør CO2 til en effektiv varmefangende klimagass.


https://theconversation.com/scientists-understood-physics...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446308643443https://www.livescience.com/37743-greenhouse-effect.html

Et nytt sett med studier, publisert i tidsskriftene Nature and Nature Geoscience, beskriver oppvarmingen i vår tid. Arbeidet viser at perioden mellom slutten av det 20. og begynnelsen av det 21. århundre er første gang jordas klima har endret seg i planetskala. De siste 51 årene har 98 prosent av planeten hatt sine varmeste perioder på to tusen år, ifølge studiene.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0400-0 https://www.nature.com/articles/ncomms14845https://www.scientificamerican.com/.../global-warming-is.../

2. CO2et i atmosfæren inneholder informasjon om hvor det kommer fra slik at forskere kan se at økningen av C02 stammer fra vårt forbruk av fossile brensler. Karbonet fra fossile brensler har et annet isotopsignal enn C02 som kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Som DNA-bevis i en drapsetterforskning.

https://www.rug.nl/.../oxygen-isotopic-signature-of-co2...https://www.tandfonline.com/.../10.1080/14786446108643138https://www.historicalclimatology.com/studies-atmospheric...

3. NASA har observert drivhuseffekten globalt.Dette er den første beregningen av Jordens totale strålingspådriv der globale observasjoner tar hensyn til effekten av aerosoler og klimagasser. Dette er direkte bevis for at våre aktiviteter forårsaker endringer i jordens energibalanse.

https://climate.nasa.gov/.../direct-observations.../...

Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy