Ta et kristent kurs Kristen web-TV

BKI Klima -artikler (engelsk)

knut sørsdals forskning | Fra Sleipner til atmosfæren

Vi vet at lydbølger absorberes og endrer fase i når de møter CO2. Vi måler dette på Sleipner-feltet når CO2 plomma overvåkes. Det er viktig at CO2 lagene holder seg i ro og ikke siver opp i sedimentene. Til slutt vil CO2 kunne sive opp i vannlaget og unnslippe. Linker til artiklene om metoden er her:

Matematikken (algoritmen)som ligger til grunn for datasystemet ligger på en artikkel her. Og en artikkel om stabiliteten er lagret her.
En god oversiktsartikkel er lagret her.
1.Anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her. 2.2.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
3.3.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her. 4.4.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
5.5.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy