Ta et kristent kurs Kristen web-TV

BIBELKUNNSKAPS-NETTET
med Jesus-vekkelsen (engelsk) OG KLIMA

ENGLISH - PRESS HERE | alpha-kurs

Har du noen gang tatt i mot Jesus Kristus som din personlige frelser?

Før du svarer, la meg forklare spørsmålet. For å forstå dette spørsmålet fullt ut, må du først forstå "Jesus Kristus", "personlig" og "Frelser".

Hvem er Jesus Kristus? Mange mennesker vil innrømme at Jesus Kristus var en god mann, en stor lærer eller til og med en Guds profet. Dette er definitivt sant for Jesus, men det beskriver ikke Jesus som den han virkelig er. Bibelen forteller oss at Jesus er Gud i menneskekroppen. Gud ble menneske (se Johannes 1:1-14). Gud kom til jorden for å lære oss, helbrede oss, veilede oss, tilgi oss – og dø for oss! Jesus Kristus er Gud, Skaperen, den suverene Herre. Har du tatt imot denne Jesus?

Hva er en Frelser, og hvorfor trenger vi en Frelser? Bibelen forteller oss at vi alle har syndet og begått onde gjerninger (Rom 3:10-18). Som et resultat av vår synd er vi verdige til Guds vrede og dom. Den eneste rettferdige straffen for synder mot en evig og uendelig Gud er evig straff (Rom 6:23; Åp 20:11-15). Det er derfor vi trenger en Frelser!

Jesus Kristus kom til jorden og døde i vårt sted. Da Jesus døde, som Gud i menneskekroppen, var det den evige betalingen for våre synder (2 Kor 5:21). Jesus døde for å betale straffen for våre synder (Rom 5:8). Jesus betalte prisen så vi slipper å betale. Da Jesus sto opp fra de døde, beviste han at hans død var en tilstrekkelig betaling for våre synder. Det er derfor Jesus er den eneste Frelseren (Johannes 14:6; Apg 4:12)! Stoler du på Jesus som din frelser?

Er Jesus din "personlige" frelser? Mange ser på kristendommen som å gå i kirken, utføre ritualer og ikke begå visse synder. Det er ikke kristendom. Sann kristendom er å ha et personlig forhold til Jesus Kristus. Å akseptere Jesus som din personlige frelser betyr at du har en personlig tro og tillit til ham. Ingen kan bli frelst gjennom andres tro. Ingen blir tilgitt for å gjøre visse gode gjerninger. Den eneste måten å bli frelst på er å akseptere Jesus som din Frelser, og stole på at Jesus betalte din straff og at hans oppstandelse er din garanti for evig liv (Johannes 3:16). Er Jesus personlig din frelser?

Hvis du ønsker å motta Jesus Kristus som din personlige Frelser, si følgende ord til Gud. Men husk, å si denne bønnen eller en annen bønn kan ikke redde deg. Bare gjennom tro og tillit til Kristus kan du bli frelst fra synd. "Gud, jeg vet at jeg har syndet mot deg og fortjener straff. Men Jesus Kristus tok den straffen jeg fortjener, slik at jeg ved å tro på ham kan bli tilgitt. Jeg vender meg bort fra synden min og tror at frelsen bare finnes i deg. Jeg aksepterer Jesus som min personlige frelser!Takk for fantastisk nåde, tilgivelse og evig liv som gave! Amen!»

Har du bedt frelsesbønnen?

Har noen fortalt deg at Gud elsker deg og har en fantastisk plan for livet ditt? Vi har ett raskt og viktig spørsmål som vi ønsker å stille deg: Hvis du skulle dø i dette øyeblikket, vet du sikkert uten en skygge av tvil at du vil til himmelen?

Bibelen sier at alle har syndet og mangler Guds herlighet, og «syndens lønn er døden». Men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Bibelen sier også at alle som påkaller/tror på Herren Jesus skal bli frelst. Hvis du ønsker å invitere Jesus inn og la ham være Herre i livet ditt, så be høyt denne bønnen:

Kjære Herre Jesus, kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg mine synder. Rens meg Jesus, takk for at du døde for meg. Jeg tror at du har stått opp fra de døde og at du vil vende tilbake til meg. Takk for at du fyller meg med Den Hellige Ånd. Takk for at du er Herren i mitt liv nå. Amen

Målet vårt er å vekke menneskeheten og gjøre den bevisst på sine uendelige muligheter som Guds barn. Bli med i dag, og begynn å realisere deg selv som Jesu disippel. Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren
Start popup
start klima/meteorologi


     GI en GAVE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy