Ta et kristent kurs Kristen web-TV

BKI Klima -artikler (engelsk)

Knut Sørsdals CCS forskning | Fra Sleipner til atmosfæren

Artiklene på forrige side viser absorpsjon av seismisk energi i CO2 i havbunnen. Utfordringen er å vise at samme utrykk kan brukes for absorpsjon av varmeenergi i CO2 i atmosfæren. (Linker til forskningsartiklene er gjentatt lenger ned på siden).

Det er to hovedpunkter i moderne klimaforskning som programmet berører:

  1. Skyforsterkning. Vanndamp (H2O samler seg i skyer. Når varme og solstråling treffer skyer vil varmen absorberes. Mer skyer kan gi øket varmeabsorpsjon. Høye skyer i Troposfæren reflekterer vekk varme, mens lave skyer absorberer mer varme. Totalt vil skyer øke klimapådrivet og bidra til mer oppvarming. Skyforsterkning kan implementeres i programmet ved å sette inn reflektorer.

  2. Absorpsjon i CO2. Denne effekten implementeres ved absorpsjonsmodeller. Absorpsjon og dispersjon (faseforskyvning) legges inn ved å tilordne modellene til Q-faktorer.


Linker til artikler om dataprogrammet:

Matematikken (algoritmen)som ligger til grunn for datasystemet ligger på en artikkel her. Og en artikkel om stabiliteten er lagret her.
En god oversiktsartikkel er lagret her.
1.Anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her. 2.2.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
3.3.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her. 4.4.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
5.5.artikkel om anvendelse på Sleipner-feltet er lagret her.
Les om global oppvarming, gå til vår nettkirke eller magasinet Vekteren


ENGLISH - PRESS HERE

FRA BIBELKUNNSKAPSNETTET - ENGLISH SPOKEN:

HUSK AT GUD ALLTID ER PÅ DIN SIDE NÅR DU vil tjene ham

Du kan stole på at Gud leder deg

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. John.3,16 . Gå inn på alphakurs-web. Les også om GLOBAL OPPVARMING i Bibelen (English here) or hebrew!

Naturfag

Klimaskole

Her kan du lære om klima mens du studerer Bibelen, hvordan været endrer seg og hvordan det vil se ut i fremtiden. Du finner også linker til klimaforskning og til et enkelt videokurs.

Kristen tro

Kristen webside

Bibelkunnskapsnettet har websider for det meste: WebTV, undervisning, magasin mm. og en nettkirke .Du kan også få tilsendt bladet Vekteren 4 ganger i året. Om du ønsker kan du herfra gå inn på medarbeidernes websider. Svenn Thommy