Gruppelederinfo

Vi vil i år delta på 'Håpets festival' 11-12 november i Oslo Spektrum. Det har nå vært arrangert et kurs for de som vil være veiledere under aksjonen og vi har gitt et resyme av litt av innholdet i kurset på bildet (Hele resymeet kommer i Vekteren nr.4. 2017). Forsamlingen M40 har også lagt ut web-TV fra de tre kurskvelder som har vært holdt. (Lagt ut på Facebook):

Kurskvelder i M40

Kursholder tok utgangspunkt i John Harpers iver etter å forkynne evangeliet mens skipet Titanic sank. Det er et eksempel for oss til å vinne mennesker mens det er tid. 

Ukens brev til gruppelederne

Bibel og bønnegrupper

Det er lett å komme i gang med en Bibel og bønnegruppe i Norge. Cellegruppe) Man kan bruke noe av det som finnes og er prøvd ut gjennom flere år til undervisning i gruppen (som Alpha-kurset) eller man kan ganske enkelt gå gjennom den teksten som brukes i Kirken hver søndag. (se ramme til høyre). I tillegg til å studere en bibeltekst, kan man be for naboer og venner.

Oversikt over kurser på BKI finner du herEn viktig oppgave i vår undervisnings-strategi er å få Bibel og bønnegruppene til å bruke datamaskin og TV som undervisningsmiddel og ikke bare lese fra en bok, holde taler og slike ting som har vært vanlig tidligere tider. Vi lever i en ny tid som krever nye kommunikasjonsformer.

Contribute!
Books!
Shop!