Sammen om Bibel og bønn

BKI er blitt utviklet i Norge gjennom mange år. Det er et nettverk av kristne som står sammen om et mål om å nå sine nabolag og sine venner med evangeliet om den kristne tro. Dette vil man gjøre ved å opprette fellesskap der man bor på sitt hjemsted. Alle mennesker uansett bakgrunn er velkomne til å være med. Man kan være med i bki.no familen av websider ( forum er et sted å starte) eller på andre måter. Vær med på våre møter. Du kan også selv starte en gruppe på ditt hjemsted. Uansett din bakgrunn og livssituasjon, student, arbeider, kontorsekretær eller trygdet. Alle er velkomne

Contribute!
Books!
Shop!