Forskningsartikler - Knut Sørsdal


Trykk på graf for å gå direkte til forskningssiden.

På denne webside legges Knut Sørsdals arbeid med inverse Q-filtrering (Les artikkelen Realfag og kristen tro). På menyen Filtreringsteori ligger teori som dekker stoff for et hovedfag/mastergrad ved matematisk institutt/Geofag. Arbeidet ble ferdigstilt i 1981 med avsluttende eksamen i anvendt matematikk. Stoffet ble redigert og oppdatert i 2008.

Gå rett til teorien her

Menyen audiofilter viser teorien for en anvendelse på Institutt for Informatikk (IFI), Universitetet i Oslo. Stoff ble lagt inn på server av IFI i 2009. Teorien for audiofilteret kan anvendes på egne videoer på vår TV-web, men som fremgår av artikkelen 'realfag og kristen tro', er det en stor utfordring å finne anvendelser av teorien. Teorien nedenfor gjelder for seismikk i oljeleting. Det publiseres samtidig som jeg arbeider med å bygge opp en forskningsgruppe på emnet ved universitetet.

Diverse artikler:

Stabilized inverse Q-filtering algorithm - notat til artikkel på engelsk

Artikler bare på internett

Forward og invers Q-filtrering av seismiske pulser

Artikler som enda ikke er publisert internasjonalt - (og derfor ikke lagt ut på web):

Seismisk invers Q-filtrering (IQF) i Riccatiligningen

Professor Yanghua Wang ga ut en bok i emnet 'Seismic inverse Q Filtering' (2008). Denne artikkelen viser at 1. iterasjon i inversjonen (0-te ordens løsning) med Riccatiligningen er identisk med Wangs teori for invers Q-filtrering. Den er ustabil for samme Q-verdier og må dermed stabiliseres på samme måte som hos Wang. Det antydes hva videre iterasjoner vil bety og om hvorvidt metoden blir bedre enn Wangs.

Lavpassfiltrering ved invers Q-filtrering i Riccatiligningen

Denne artikkelen stabiliserer invers Q-filtrering i Riccatiligingen gjennom et lavpassfilter. Et ekstra filter som virker som et tapering-filter introduseres også. Resultater sammenlignes med Wang.

Impedansmodeller for to dybdeintervaller - invers Q-filtrering

Da Gjevik anvendte Riccatiligningen første gang ble det gjort på modeller fra havbunnen og noen hundre meter ned i sedimentene. (opp til toveistid t=0,4 sekund). Ved å sammenligne disse første modeller med nye (toveistid opp til 4 sekund), kan vi studere demping for to dybdeintervaller. Noen studier rundt en akustisk modell av havbunnen blir gjort.

Anvendelse på en trepulsmodell - (tolagsmodell)

En trepuls modell som settes opp på grunnlag av en tolags seismisk modell, gir oss en god mulighet til å studere hvordan iterasjoner med Riccatiligningen gir oss mulighet til å skille demping på primærer og multipler fra hverandre.

De enkelte iterasjoner i Riccatiligningen

Artikkelen er en dyptpløyende analyse av hvordan de enkelte iterasjoner i inversjoner med Riccatiligningen utvikler en løsning. Kommer også inn på Bregmans løsning for Riccatiligningen som går i tidsdomenet. Gjeviks løsning er basert på frekvensområdet.

 

Contribute!
Books!
Shop!